चेल्सीका विंगर हड्सनमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ‘सेल्फ आइसोलेसन’मा
एजेन्सी फागुन ३०