चोट साम्बालाई, पीडा एपिएफलाई

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, फागुन ४