फेरिने भयो फिल्म 'एक भगवत् गीता' को नाम 

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, भदौ २४