सुशिलको 'ब्याडलक': सिनेमाको हालत आफ्नै सिनेमाको संवादजस्तो
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २१