के डिग्री गरेको मान्छे खाडी जान हुन्न र?

जनक गोले

जनक गोले

असार २४