अमेरिकामा ल्यापटपलगायतका शैक्षिक सामग्रीको अभाव
एजेन्सी सान फ्रान्सिस्को, भदौ ८