पर्यटक तान्दै सत्खलुवा ताल
मेनुका चौधरी बर्दिया, वैशाख १४