गौडाका भेडीगोठ र यहाँबाट देखिएका मनोरम दृश्य (तस्बिरहरू)