कसरी गर्ने पदयात्राको तयारी?

रामबहादुर थापा

गण्डकी, वैशाख ७