कापुचे कलायात्राः कुची चोप्न नभ्याउँदै आइस बन्थ्यो पानी

नारायण ढुंगाना

काठमाडौं, माघ ८