'स्काई क्याफे' मा बसेर जुस र कफी!

सेतोपाटी

पर्वत, माघ २४