हरेक संकट सामान्यीकरण हुँदा एकपटक उचाइमा पुग्छ ब्याजदर, अहिले १० वर्षयताकै उच्च 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, चैत १६