'सरकारले उद्यमशीलता मर्न दिनुभएन'
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार ६