छोराछोरीमा त यति स्वार्थ हुन्छ, आफन्त त परको कुरा!