स्याल कराउने ताहाचलमा सेतो सोल्टी होटल

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, जेठ ५