स्याल कराउने ताहाचलमा सेतो सोल्टी होटल
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ ५