राणाहरूको दरबारजस्तै मेरो पुर्खौली घर
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख २२