राणाहरूको दरबारजस्तै मेरो पुर्खौली घर

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख २२