प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज सपथ ग्रहण गर्ने

नारायण खड्का

बुटववल, फागुन ३