फ्रान्सेलीले मन पराएको नेपालको त्यो सहर
सबिना श्रेष्ठ पनौती, भदौ ६