बज्नै छाड्यो पनौतीमा नौ बाजा
सबिना श्रेष्ठ काभ्रे, साउन ३१