सम्पदाका चित्र र नक्सा एकातिर, पुनर्निर्माण अर्कोतिर
गिरीश गिरी काठमाडौं, असोज १६