३२ वर्षसम्म एक्लै बसेको टापू छाडेर कहाँ गए मोरान्डी?

किन छाड्नुपर्‍यो उनले त्यो टापू?
सिएनएन

सिएनएन

असोज १७