फिल्म ‘जालगेडी’ बाट सुरू भयाे ‘पिम्फ’
काठमाडौँ, पुष ६