'जुन जागिरले खुसी दियो, त्यही जागिरले सबभन्दा धेरै चित्त दुखायो'

हामी आममान्छे

'जुन जागिरले खुसी दियो, त्यही जागिरले सबभन्दा धेरै चित्त दुखायो'