ट्रम्पले फोचीलाई ननिकाल्ने, भने-हामी सुरुदेखि एउटै बाटोमा छौं
एजेन्सी अमेरिका, वैशाख २