के हो इन्फ्रारेड चुलो, के छ खास विशेषता?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन २८