घट्यो निक्षेपको ब्याजदर, बैंकबाट बढी ब्याज पाइने ऋणपत्र हुन सक्छ विकल्प 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, फागुन २०