‘मिनी संसद’लाई टेर्दैन सरकार  
मनोज सत्याल काठमाडौं, असार २०