जनताको भाषा बोल्ने 'कमेडियन' सांसद
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन २०