पत्रकारको परीक्षा लिने कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभाका १६ सांसद एक ठाउँ
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ १७