लुटेरै काठमाडौंमा किने ३६ आना जग्गा, प्लटिङमा पनि लगानी 
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १४