८ करोडमा सागको प्रशारण अधिकार किनेको भारतीय कम्पनीको बदमासी, दिएका ६ चेकमा छैन पैसा
सीताराम कोइराला काठमाडौं, जेठ १