'कोही मलाई हनुमान भन्थे, कसैले उड्ने मान्छे'
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असार २६