अर्कै खेलको व्यवस्थापक बनेर जापान पुगे नेपालका पाँच जना
सीताराम कोइराला काठमाडौं, साउन ६