'लेखकसँग प्रश्न सोध्ने दायित्व हुन्छ'
अन्तर्वार्ता: पाउलो पोल्जोनोफ जुनियर/अनुवाद: सुरज सुवेदी काठमाडौं, माघ २७