उमालाई हामीबाट छिन्ने त्यो अध्यारो रात...
नेहा झा जनकपुरधाम, पुस २७