मुक्तिनाथको फेदीमा रहेको ढुम्बा ताल घुमौ, थकाली होमस्टेमा बसौं