दाङमा जहाजसहितको ड्रिमपार्क
नारायण खड्का दाङ, माघ २६