'होटलको ढोकाबाट चियाएर एक आपसमा अनुहार हेर्छौं'
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, चैत २०