हङकङमा ल्याउने कानुनका लागि आफूलाई अमेरिकाले दण्डित गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चीनको चेतावनी
एजेन्सी हङकङ, जेठ १३