के क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्छ?

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असोज १२