नेपाल भित्रियो एक्स्कर्सको थ्रीइ ब्याक्हो लोडर, यस्ता छन् विशेषता