समयमा नै बाथ रोगको उपचार नगरे शरिरका अंगहरुलाई 'ड्यामेज' गर्छ
अरुणकुमार गुप्ता,बाथ रोग विशेषज्ञ