संसदमा नयाँ नजिर, ‘हुन्न’ भन्ने कोही नहुँदा पनि विधेयक भएन सर्वसम्मत
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ १७