विपद पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाइ
दिपकजंग शाही सुर्खेत, साउन २०