पत्थरभित्र चेपिएको १० करोड वर्ष पुरानो माकुरा
द न्यूयोर्क टाइम्स