प्रचण्डका घरबेटीको फोटो नगरकोटका सवारीसाधन र बिजुलीका पोलपोलमा
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक २६