ड्युटी गर्दा-गर्दै ढलेका असई गोविन्द
सविता बुढा धनगढी, कात्तिक २