सबैजना संक्रमित भएको परिवार: फेसबुक हेर्दैनौं बरू बरन्डामा हिँडडुल गर्छौं
सविता बुढा धनगढी, वैशाख २३