'इपिएलको एक करोड बढी लगानी फसिरहेको छ'
सीताराम कोइराला काठमाडौं, जेठ ३