११ वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि : प्रशिक्षक वाटमोरको प्रभाव
सीताराम कोइराला काठमाडौं, वैशाख १२